Vad kostar det att anlita en trädfällare?

Jag får ofta frågan om vad det kostar att anlita en trädfällare. Vad priset för en trädfällare ligger på beror på ett antal olika faktorer. För att kunna ge dig en så precis idé om priset som möjligt börjar jag ofta med ett hembesök eller ett videosamtal. 

Exempel på faktorer som påverkar priset

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar mina priser. Detta inkluderar bland annat följande: 

 

Var står trädet någonstans? 

Jag tittar först på hur nära trädet står de omkringliggande byggnaderna om det finns några sådana. Därefter bestämmer jag mig för ifall jag ska fälla trädet genom markfällning, sektionsfällning eller fälla det från en skylift. För mig är säkerheten A och O vilket innebär att det inte får finnas någon risk för att trädet kan skada något eller någon i sin omgivning när det fälls. 

 

Hur stort är trädet? 

Höjden, bredden, mängden grenar samt storleken på trädkronan är också en viktig aspekt som spelar roll när man ska avgöra vilken metod som kan användas vid en trädfällning. Alla trädfällningar ser nämligen olika ut då inget träd är det andra likt. 

 

När vill du ha trädfällningen utförd? 

Vi kommer överens om en tid som passar dig och jag finns tillgänglig både kvällar och helger om det behövs. Dock föredrar jag att arbeta under dagtid då det är ljust och lättare att se. 

 Risker och fördelar med en trädfällning 

Trädfällning är ett riskfyllt arbete som klassas som ett av de farligaste yrkena. Just därför är jag väldigt noga med att jag har den utbildning som krävs, är erfaren och är försäkrad. Ett träd som faller blir extra tungt vilket innebär att det är superviktigt att jag som trädfällare har kontroll så att varken byggnader eller människor råkar ut för skador. När jag ska markfälla eller sektionsfälla ett träd spärrar jag av området så att inga obehöriga befinner sig för nära. På så sätt kan skador på människor undvikas. Är trädet gammalt, ruttet eller har grenar som riskerar att brytas av och falla till marken brukar jag försöka såga ner de först, allt för att fällningen ska bli så säker som möjligt!